Φροντιστήριο Μιχαηλίδη

Πιστοποιήσεις Michigan English

Δείτε τις πιστοποιήσεις Michigan και διαλέξτε την κατάλληλη για εσάς!​

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Michigan είναι διεθνή και αναγνωρισμένα παγκοσμίως. Παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Michigan το οποίο είναι ένα από τα δύο πιο διαδεδομένα πανεπιστήμια Αγγλικών και τα τα πτυχία τους έχουν ισχύ εφ’ όρου ζωής. Παρακάτω θα δείτε τις διαθέσιμες εξετάσεις που παρέχει το Πανεπιστήμιο Michigan ώστε να μάθετε τον τρόπο αξιολόγησης καθώς και πιά εξέταση σας ταιριάζει. Για την τελική σας απόφαση συμβουλευτείτε και εμάς!​

ΕΞΕΤΑΣΗ MET (Pre Lower - B1)

Σχετικά με το MET

Το MET απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης τους στην Αγγλική όπως χρησιμοποιείται σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Το MET μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως απολυτήρια εξέταση μετά την ολοκλήρωση προγράμματος μαθημάτων Αγγλικής, ή για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως προαγωγή ή εύρεση εργασίας, οι οποίοι απαιτούν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής.

Μέρη Εξέτασης​

➤ Listening: 35 Λεπτά

➤ Reading: 65 Λεπτά

➤ Writing: 45 Λεπτά

➤ Speaking: 10 Λεπτά

Η εξέταση MET πραγματοποιείται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο​

Η πιστοποίηση PET βοηθά τον σπουδαστή να εξελίξει τις ικανότητες του στην επικοινωνία και στην γραφή Αγγλικών. Είναι ένα πτυχίο με πολύ μικρότερη ισχύ από τα μεγαλύτερα από αυτό πτυχία (B2, C2) αλλά είναι βασικό για την εξέλιξη του μαθητή καθώς εκτός από γνώση, προσφέρει εξοικείωση με τέτοιου είδους εξετάσεις.​

Η τιμή της εξέτασης MET είναι περίπου 65€ ​

Η πιστοποίηση MET έχει αναγνωρίζεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Επίσης το πτυχίο ισχύει εφ’ όρου ζωής.​

ΕΞΕΤΑΣΗ ECCE (Lower - B2)

Η εξέταση ECCE πραγματοποιείται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο​

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ.) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

Η τιμή της εξέτασης ECCE είναι περίπου 165€ ​

Η πιστοποίηση ECCE έχει αναγνωρίζεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Επίσης το πτυχίο ισχύει εφ’ όρου ζωής.​

Σχετικά με το ECCE

Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ECCE αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Μέρη Εξέτασης​

➤ Writing: 30 Λεπτά

➤ Listening: 45 Λεπτά

➤ Reading: 75 Λεπτά

➤ Speaking: 10-15 Λεπτά

ΕΞΕΤΑΣΗ ECPE (Proficiency - C2)

Σχετικά με το ECPE

Η εξέταση ECPE C2 προορίζεται για όσους σκοπεύουν να κάνουν κάποιες σπουδές ή μεταπτυχιακό σε χώρα οπού τα Αγγλικά είναι βασικά καθώς και σε όσους πρέπει να πιστοποιήσουν στους εργοδότες τους το υψηλό επίπεδο αγγλικών τους. Το ECPE είναι το ανώτερο πιστοποιητικό που μπορεί κάποιος να έχει και δείχνει ότι κάποιος έχει ευχέρεια και μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις.

Μέρη Εξέτασης​

➤ Writing: 45 Λεπτά​

➤ Listening: 50 Λεπτά

➤ Reading: 55 Λεπτά

➤ Speaking: 25-35 Λεπτά

Η εξέταση ECPE πραγματοποιείται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο​

Το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ECPE αποτελεί πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ2, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Michigan, ένα από τα εξέχουσας θέσης Αμερικανικά Πανεπιστήμια στον τομέα της γλωσσικής έρευνας με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αλλά και καθιέρωση ενός μεγάλου εύρους εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Το ECPE είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες ως επίσημη πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η τιμή της εξέτασης ECPE είναι περίπου 185€ ​

Η πιστοποίηση ECPE έχει αναγνωρίζεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Επίσης το πτυχίο ισχύει εφ’ όρου ζωής.​

Δείτε Τις Πιστοποιήσεις Cambridge

Μπορείτε εκτός από τις παραπάνω πιστοποιήσεις που είδατε να ρίξετε και μια ματιά σε αυτές που παρέχει το πανεπιστήμιο του Cambridge για να διαλέξετε την σωστή για εσάς!​